Er zijn verschillende initiatieven waarbij bewoners van de wijk een werkgroep hebben gevormd.
De volgende werkgroepen zijn actief: